กล่องรับบริจาค

กล่องรับบริจาค รพ.น่าน

ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไปทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ข่าวทรัพยากรบุคคลทั้งหมด

จริยธรรมงานวิจัย ทั้งหมด

ข้อมูลวิชาการและงานวิจัย ทั้งหมด

Infographic ทั้งหมด

รายงานประจำปี ทั้งหมด

annualreport2019.pdf
รายงานประจำปี 2562 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2018 (2).pdf
รายงานประจำปี 2561 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2017.pdf
รายงานประจำปี 2560 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2016.pdf
รายงานประจำปี 2559 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2015.pdf
รายงานประจำปี 2558 โรงพยาบาลน่าน

ข้อมูลด้านยา กลุ่มงานเภสัชกรรม

ระบบงานข้อมูล

คลินิกบริการวันนี้ ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์
เวลาชื่อคลินิกรายชื่อแพทย์
08.30 - 12.00อายุรกรรมพญ.ทยานันท์/นพ.บุญจันทร์
08.30 - 12.00ศัลย์ทั่วไปนพ.แสนพล
08.30 - 12.00ศัลย์ทั่วไปนพ.วรวิทย์
08.30 - 12.00ศัลย์ทั่วไปนพ.ประเวทย์
08.30 - 12.00ศัลย์ทั่วไปพญ.จิรารักษ์
08.30 - 12.00หัวใจพญ.ภูริชา / พญ.กิตติยา
08.30 - 12.00หู คอ จมูกนพ.วิชาญ
08.30 - 12.00นรีเวชนพ.สุพจน์
08.30 - 12.00ฝากครรภ์นพ.นิรัน
08.30 - 12.00คลินิก Day careพญ.จริยา
08.30 - 12.00คลินิก Ortho (เฉพาะคนไข้ที่นัด)นพ.ไกรฤกษ์ / นพ.อุกฤษฎ์
08.30 - 12.00ผู้ป่วยจิตเวชเด็กนพ.วีระ/พญ.พงษ์สุดา
08.30 - 12.00เด็กทั่วไปพญ.สิริพร
08.30 - 12.00เด็ก (นัด)พญ.วราภรณ์/พญ.รัชนี/พญ.เจนจิรา

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน


แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน

วีดีโอเผยแพร่ความรู้

ดาวน์โหลด

youngmom_small.pdfhumanized_Health_care.pdf60pisanu.pdf60niwatchai.pdf60drkanit.pdf