Administrator System
Username :
Password :
 
ห้องสมุด โรงพยาบาลน่าน
 
เกี่ยวกับห้องสมุด
• หน้าหลักโรงพยาบาลน่าน
ประวัติห้องสมุดการเรียนรู้
บรรยากาศห้องสมุด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
กลับหน้าหลักห้องสมุด
 
 
แนะนำหนังสือใหม่ น่าอ่าน / ภาพกิจกรรม [อ่านทั้งหมด]
เด็กและเยาวชน (14 ต.ค. 57)
บ้าน ธรรมชาติ กันยายน57 (11 ต.ค. 57)
ศาสนา กันยายน57 (11 ต.ค. 57)
บันเทิง เดือนกันยายน57 (11 ต.ค. 57)
สุขภาพ แม่และเด็ก (11 ต.ค. 57)
สารคดี เดือนกันยายน57 (11 ต.ค. 57)

  หน้า :  [1]    

ห้องสมุด โรงพยาบาลน่าน
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดการเรียนรู้

นางจิตรา หาญเตชะ

นายทรงวุฒิ เผือกต่าย
 
 
 
 ห้องสมุดการเรียนรู้ โรงพยาบาลน่าน
 เลขที่ 1 ถ. วรวิชัย   ต.ในเวียง  อ.เมือง  จ.น่าน  55000
 โทรศัพท์. 054-710138-9, 054-771620-2 ต่อ 3107