Info Graphic ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
118/3/20How to...คุมไว้สังเกต ณ ที่พักอาศัย และแนวทางปฏิบัติเรื่องควรรู้ COVID-19679
218/3/20ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยล้างมือ เลี่ยงการติดโรค ลดการแพร่กระจายเชื้อ587
32/1/20ขอเชิญคนรักษ์สุขภาพ ชมรมเดินวิ่งทุกชมรม ครู อาจารย์ นักวิ่ง และประชาชนผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ในวาระ “๖๔ ปี โรงพยาบาลน่าน : วิ่งรักษ์หัวใจ วิ่ง626
46/10/19รพ.น่าน ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้าแบนสารพิษอันตราย...ถ้าไม่หยุดใช้วันนี้ คนที่คุณรัก อาจเป็นรายต่อไป !!!670
519/6/19อย่าเชื่อการทดสอบเห็ดด้วยวิธีต่างๆ เพราะไม่เป็นความจริง887
619/6/19ความรู้ เกี่ยวกับ "เห็ด"384
721/1/199 เทคนิคปลูกฝังลูก 'รักการอ่าน' cr.สสส.628
828/11/18แค่เดินก็เท่ากับออกกำลังกาย Cr. กรมอนามัย581
924/7/1810 วิธีงดเหล้าเข้าพรรษา661
1018/6/187 กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่779
118/4/18สวมหมวกกันน็อก 100%762
127/3/18โรคพิษสุนัขบ้า ไม่มียารักษาเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย แต่ "ป้องกันได้"724
1310/2/18รพ.น่าน ขอแนะนำการปฏิบัติตัว เมื่อต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีหมอกควัน575
1430/1/187 ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธี575
1530/1/187 ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธี649
166/1/18ยาหอมอินทจักษ์ คลายง่วงนอน428
176/1/18สมุนไพรคู่กาย293
186/1/188 สมุนไพรถวายสังฆทาน271
196/1/18มีสติขณะขับรถ277