จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 581 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
116/10/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควลคุมด้วยประมาตรฯ27
216/10/20ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก จำนวน 3 รายการ25
315/10/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบฯ19
415/10/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั้มฯ20
514/10/20ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 15 ชุด 20
68/10/20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.265456
78/10/20ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (วัสดุกระดูก) จำนวน 2 รายการ 45
87/10/20ราคากลางงานจ้างเหมาบริการซักทำความสะอาดผ้าตึกผ่าตัด และศูนย์จ่ายกลางโรงพยาบาลน่าน44
96/10/20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ก่อสร้าง) 31
106/10/20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256441
116/10/20ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (วัสดุกระดูก) จำนวน 2 รายการ 35
126/10/20ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 110 ชุด36
135/10/20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 57
142/10/20ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง (Spinal System) จำนวน 3 รายการ55
152/10/20ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ51
1630/9/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจฯ46
1730/9/20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 256444
1830/9/20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 256446
1925/9/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง โรงพยาบาลน่านฯ38
2025/9/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 1 เครื่อง39