จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 663 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
124/2/21ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบิน เอวันซี 12,000 เทสต์19
219/2/21ประกาศจังหวัดน่าน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภท ๒% Sodium Hyuluronate (Visol) จำนวน ๗๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29
319/2/21ประกาศราคากลาง ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภท วัสดุเย็บแผลชนิดละลายได้ แบบเส้นถัก จำนวน ๒ รายการ 34
419/2/21ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภท วัสดุเย็บแผลชนิดละลายได้ แบบเส้นถัก จำนวน ๒ รายการ 32
519/2/21ประกาศราคากลาง ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภท ๒% Sodium Hyuluronate (Visol) จำนวน ๗๐๐ หลอด31
619/2/21ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นมาตรฐานฯ50
719/2/21ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า (EMG)35
819/2/21ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอวชนิดเพดิคูล่าสกรู จำนวน 4 รายการ38
916/2/21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ก่อสร้าง) 43
1016/2/21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ก่อสร้าง) 54
1116/2/21ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอวชนิดเพดิคูล่าสกรู จำนวน 4 รายการ34
1215/2/21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256427
1316/2/21ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เครื่องส่องตรวจทางเดิยหายใจฯ)14
1410/2/21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เข็มและท่อต่อทางเส้นเลือดดำสำหรับให้ยาสารละลายหรือของเหลว (IV CATHETER) จำนวน 4 รายการ 15
1515/2/21ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทอุปกรณ์แปลงสัญญาณโมดูล (Transceiver) SFP 10G จำนวน 45 ตัว45
1615/2/21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทอุปกรณ์แปลงสัญญาณโมดูล (Transceiver) SFP 10G จำนวน 45 ตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256435
1711/2/21ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแฟลตแพทย์ 1 และ 2 จำนวน 4 ห้อง โรงพยาบาลน่าน จำนวน 1 งาน34
1811/2/21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุเย็บแผลชนิดละลายได้ แบบเส้นถัก จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256437
1911/2/21ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน 630รายการ96
201/2/21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2% Sodium Hyuluronate (Visol) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430