ITA

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
19/3/20แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลน่าน 2561 - 2565615
218/11/19แผนการจัดซื้อ วัสดุทันตกรรม ปี 2563536
318/11/19แผนการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ปี 2563529
427/3/19กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง772
529/1/19แผนการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ปี 2562899
629/1/19แผนการจัดซื้อ วัสดุทันตกรรม ปี 2562903
729/1/19แผนการจัดซื้อสารเคมี ปี 2562534
829/1/19แผนการจัดซื้อยา ปี 2562578
929/1/19แผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ทั่วไป 2562337