วารสารทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 65 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
115/10/20ขอแสดงความชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านในโอกาสได้รับรางวัล "แพทย์ดีเด่นแพทยสภา" ประจำปี 256354
215/10/20ชาวโรงพยาบาลน่าน ขอแสดงความชื่นชมยินดี นพ.แสนพล อมรทิพย์สกุล ในโอกาสได้รับรางว้ล "ศัลยแพทย์ดีเด่น" ประจำปี 2563 จากราชวิทยาสัยศัลยแพทยแห่งประเทศไทย49
33/8/20ข่าวดี เชิญชวนผู้รับบริการทุกท่าน...โรงพยาบาลน่าน เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสาร รูปแบบใหม่ ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน Line offic312
45/6/20ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมรับชมรายการ “ร่วมใจคนไทย สู้ภัยโควิด 19” คลายล็อก จ.น่าน จังหวัดปลอดผู้ติดเชื้อโควิด โดยผู้ร่วมรายการ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ 351
528/5/20รพ.น่าน เปิดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2563 แบบร่วมจ่าย 578
628/5/20เชิญชวนชาว รพ.น่าน ทุกคน ร่วมรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2563 ตามวัน เวลา นัดหมาย จากงานควบคุมโรค กลุ่มงานเวชกรรมสังคมนะครับ385
728/5/20ตึกอายุรกรรม 7 ชั้น โรงพยาบาลน่าน กำหนดการเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี316
824/5/20ขอเชิญ ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน ทุกท่าน ลงทะเบียน เช็คอิน "ไทยชนะ" เมื่อมารับบริการ และปฏิบัติงานที่รพ.น่าน175
917/5/20รพ.น่าน เตือนประชาชนกินลูกเนียง กินน้อยมีประโยชน์ กินมากอาจเกิดอันตราย !139
1014/5/20ร่วมชื่นชมยินดีกับ นพ.อภินันท์ สุมามาลย์ แพทย์ INTERN รพ.น่าน ที่ได้รับจดหมายชื่นชม162
118/5/20ปันกันอิ่มที่น่าน UPDATE196
126/5/20นี่คือ เหตุผล ที่เรา ต้องใส่หน้ากาก153
1330/4/2010 วิธีดูแลผู้สูงอายุให้ห่างไกลจากเชื่อโควิด-19151
1428/4/20 ในเดือนพฤษภาคม 2563 นี้ รพ.น่าน ยังคงมาตรการ ตรวจคัดกรองผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้รับบริการ และจนท.รพ.น่าน ทุกคน อย่างเข้มขั้น205
1524/4/20วิถึชีวิตรูปแบบใหม่ New Normal โรงพยาบาลน่าน NAN HOSPITAL ●●● ขอเสนอ...น่าน ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก เราจะเป็น "0" ตลอดไป ปลอดโควิด-19365
169/4/20โรงพยาบาลน่าน เชิญพี่ต้องประชาชนทุกท่าน ร่วมบริจาคเลือด229
178/4/20เมษา ปีนี้ งดเหล้า ช่วยได้ 3 ลด โรงพยาบาลน่าน อยากให้ทุกคน อยู่ห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกชนิด เพื่อร่วมกัน "งดเหล้า ช่วยได้ 3 ลด"167
187/4/20เราไม่ทิ้งกันไปไหน ดูแล "คนน่าน" ให้ดีที่สุด เป็นกำลังใจทุกท่านสู้ไปด้วยกัน172
197/4/20สืบสานประเพณีอย่างไรให้ห่างไกลCOVID-19126
204/4/20ชาว รพ.น่าน ชวนเชิญอย่างจริงจัง "อย่าปกปิดข้อมูล" #Saveบุคลากรทางการแพทย์ ยัน" โควิด -19 ด้วยกัน !!!117