Administrator System
Username :
Password :
 
ห้องสมุด โรงพยาบาลน่าน
 
เกี่ยวกับห้องสมุด
• หน้าหลักโรงพยาบาลน่าน
ประวัติห้องสมุดการเรียนรู้
บรรยากาศห้องสมุด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
กลับหน้าหลักห้องสมุด
 
 
หนังสือเผยแพร่และเอกสารดาว์นโหลด
หัวข้อ วันที่

  หน้า :  [1]  0    

ห้องสมุด โรงพยาบาลน่าน
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดการเรียนรู้

นางจิตรา หาญเตชะ

นายทรงวุฒิ เผือกต่าย
 
 
 
 ห้องสมุดการเรียนรู้ โรงพยาบาลน่าน
 เลขที่ 1 ถ. วรวิชัย   ต.ในเวียง  อ.เมือง  จ.น่าน  55000
 โทรศัพท์. 054-710138-9, 054-771620-2 ต่อ 3107