รายงานสถานะผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน 01 มี.ค. 64

เป็นข้อมูลการรักษาผู้ปวยที่จำหน่ายจาก ห้องอุบัติเหตุ ภายใน 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
HN ชื่อ - สกุล อายุ(ปี) สถานะ
00317949 ธนดล ปานต๊ะระxx
รอสังเกตอาการ
13 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00516110 อนาวxx แก้ววิจิxx
รอสังเกตอาการ
1 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
00540694 พวงเพxx บัวหxx
รอสังเกตอาการ
44 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00280187 อรุโณทxx คมสระน้xx
จำหน่ายจาก ER
15 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00280187 อรุโณทxx คมสระน้xx
จำหน่ายจาก ER
15 Dead
00442138 จิณณวัxx โนธะxx
รอเรียกเข้าตรวจ
18 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00087457 ขจร อามาตxx
รอเรียกเข้าตรวจ
65 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00309914 โญศิxx จันทxx
รอเรียกเข้าตรวจ
26 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00485882 ภิญญาพัชxx อินxx
รอเรียกเข้าตรวจ
5 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
00466797 สุวิxx เกียรติอินไxx
รอเรียกเข้าตรวจ
4 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00497904 พิตตินันxx พูลทรัพxx
รอเรียกเข้าตรวจ
31 ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน