กล่องข่าวโรงพยาบาล ทั้งหมด

.:New

ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไปทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ข่าวทรัพยากรบุคคลทั้งหมด

จริยธรรมงานวิจัย ทั้งหมด

ข้อมูลวิชาการและงานวิจัย ทั้งหมด

นกกระจิบกระจายข่าว ทั้งหมด

Infographic ทั้งหมด

รายงานประจำปี ทั้งหมด

annualreport2019.pdf
รายงานประจำปี 2562 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2018 (2).pdf
รายงานประจำปี 2561 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2017.pdf
รายงานประจำปี 2560 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2016.pdf
รายงานประจำปี 2559 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2015.pdf
รายงานประจำปี 2558 โรงพยาบาลน่าน

ข้อมูลด้านยา กลุ่มงานเภสัชกรรม

ระบบงานข้อมูล

คลินิกบริการวันนี้ ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์
เวลาชื่อคลินิกรายชื่อแพทย์
08.30 - 12.00ปอดอุดกั้นเรื้อรังนพ.กนก
08.30 - 12.00เด็กทั่วไปนพ.นิชนันท์
08.30 - 12.00เด็ก (นัด)นพ.พรชัย / พญ.สิริพร
08.30 - 12.00อายุรกรรมนพ.มนัส/พญ.จริยา/พญ.ศรีสัตยา
08.30 - 12.00นรีเวชนพ.วีรชัย/พญ.วรรณพร
08.30 - 12.00ผู้ป่วยจิตเวชนพ.วีระ/พญ.พงษ์สุดา/นพ.สุทธิชัย
08.30 - 12.00คลินิก Orthoนพ.เฉลิมพล/นพ.ไกวัล/นพ.ณัฐพล
08.30 - 12.00หลอดเลือดสมอง (ใช้พื้นที่ของคลินิกกระดูก)พญ.ทยายนันท์
08.30 - 12.00ฝากครรภ์พญ.วรางค์รัตน์
08.30 - 12.00หู คอ จมูกพญ.วาสนา
08.30 - 12.00คลินิก TBพญ.อภิญญา
08.30 - 16.00Eyeนพ.ชูพงศ์
08.30 - 16.00ทางเดินปัสสาวะนพ.ทวีเดช
08.30 - 16.00ทางเดินปัสสาวะนพ.นิพนธ์
08.30 - 16.00ศัลย์ทั่วไปนพ.วิญญู
08.30 - 16.00ศัลย์ทั่วไปพญ.จุฑาภา
08.30 - 16.00ศัลย์ประสาทพญ.สิริลักษณ์
13.00 - 15.30เด็กทั่วไปพญ.นิชนันท์

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน


แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน

วีดีโอเผยแพร่ความรู้

ดาวน์โหลด

youngmom_small.pdfhumanized_Health_care.pdf60pisanu.pdf60niwatchai.pdf60drkanit.pdf