รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 2020 อ่าน(516) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)