ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการกรณีพิเศษ

รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 2020 อ่าน(671) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)