รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 2020 อ่าน(140) โดย นิติการ(วิภาพรรณ สัตตพิธรัตน์)