ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 2020 อ่าน(254) โดย นิติการ(วิภาพรรณ สัตตพิธรัตน์)