ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรื่อง ข้อสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 15 ชุด

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 2020 อ่าน(47) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)