ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ก่อสร้าง)

ประกาศแผน

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 2020 อ่าน(44) โดย พัสดุ(ศักดิ์สยาม สินทุมวงค์)