ราคากลางงานจ้างเหมาบริการซักทำความสะอาดผ้าตึกผ่าตัด และศูนย์จ่ายกลางโรงพยาบาลน่าน

ราคากลางงานจ้างเหมาบริการซักทำความสะอาดผ้าตึกผ่าตัด และศูนย์จ่ายกลางโรงพยาบาลน่าน

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 2020 อ่าน(44) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)