ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (วัสดุกระดูก) จำนวน 2 รายการ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (วัสดุกระดูก) จำนวน 2 รายการ  ดังนี้

  1. โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้าจำนวน 5 รายการ

           1 .1 โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้า ขนาด 23 - 34 มม

           1.2  โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้า ขนาด 37 - 55 มม.

           1.3 โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้า ขนาด 54 - 78 มม.

           1.4 โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้า ขนาด 81 - 105 มม.

           1.5 สกรูยึดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้า ขนาด 14 - 16 มม.

    2. โลหะดามกระดูกเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกบริเวณหัวเข่า จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

          2.1   แผ่นโลหะดามกะดูกบริเวณ Proximal Tibia        จำนวน  1   ชิ้น

          2.2  สกรูที่ใช้ยึดแผ่นโลหะดามกระดูก                     จำนวน  7 - 8  ชิ้น

                 2.2.1  สกรูที่ใช้ยึดแผ่นโลหะดามกระดูก ที่หัวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.0 มิลลิเมตร (Locking Screw)  

                2.2.2   สกรูที่ใช้ยึดแผ่นโลหะดามกระดูก ที่หัวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 มิลลิเมตร (Cortex Screw)

 

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 2020 อ่าน(46) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)