ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2654

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2654

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 2020 อ่าน(70) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)