ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 15 ชุด

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 15 ชุด  

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 2020 อ่าน(24) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)