ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควลคุมด้วยประมาตรฯ

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควลคุมด้วยประมาตรและความดัน ขนาดกลาง โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 1 เครื่อง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 2020 อ่าน(32) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)