เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 2020 อ่าน(181) โดย นิติการ(วิภาพรรณ สัตตพิธรัตน์)