ชี้แจงการประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคคลากรในหน่วยงานระดับ ดีเด่น รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชี้แจงการประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคคลากรในหน่วยงานระดับ ดีเด่น รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 2020 อ่าน(220) โดย นิติการ(วิภาพรรณ สัตตพิธรัตน์)