ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ผ้าผู้ป่วย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2021 อ่าน(94) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)