ประกาศประกวดราคาจัดซื้อถุงบรรจุเลือด จำนวน 3 รายการ และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อถุงบรรจุเลือด จำนวน 3 รายการ และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 13 มกราคม ค.ศ. 2021 อ่าน(89) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)