ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 13 มกราคม ค.ศ. 2021 อ่าน(92) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)