ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุแต่งกาย (ผ้าผู้ป่วย) จำนวน 50 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                  วัสดุแต่งกาย (ผ้าผู้ป่วย) จำนวน ๕๐ รายการ
                  ๑.  เสื้อคลุมคอฮาวายแขนสั้น มีกระเป๋า ๒ ข้าง จำนวน ๖๗๙ ผืน

                  ๒. เสื้อคลุมฮาวายแขนยาว มีกระเป๋า ๒ ข้าง จำนวน ๑๐๑ ผืน

                  ๓. ชุดกระโปรงแซก จำนวน ๔๖ ผืน

                  ๔. เสื้อกาวน์แขนยาวรัดข้อ จำนวน ๑๐๐ ผืน

                  ๕. ชุดเสื้อ - กางเกงเอวรูด จำนวน ๖๑๖ ชุด

                  ๖. เสื้อคลุมกิโมโนแขนสั้น จำนวน ๔๐ ผืน

                  ๗. เสื้อคลุมกิโมโนแขนยาว MDR จำนวน ๖๐๐ ผืน

                  ๘. หมวกคลุมผมมีเชือกผูกท้ายทอย จำนวน ๒๒๐ ใบ

                  ๙. เอี๊ยมผ้า มีกระเป๋าหน้า จำนวน ๑๘๐ ผืน

                  ๑๐. เอี๊ยมพลาสติก (หนา) มีกระเป๋าหน้า จำนวน ๙๐ ผืน

                  ๑๑. หมวก+ถุงมือ+ถุงเท้า เด็กแรกเกิด จำนวน ๖๒๐ ชุด

                  ๑๒. ผ้าขนหนูสีขาว  ขนาด ๔๘ x ๒๔  นิ้ว พิมพ์ รพ.น่าน ๒๕๖๔ จำนวน ๙๐๐ ผืน

                  ๑๓. ผ้าขนหนูสีขาว  ขนาด ๑๒ x ๑๒  นิ้ว พิมพ์ รพ.น่าน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘๐ ผืน

                  ๑๔. ผ้าขนหนูสีขาว  ขนาด ๒๗ x ๕๔  นิ้ว พิมพ์ รพ.น่าน ๒๕๖๔ จำนวน ๔๐ ผืน

                  ๑๕. ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น  ขนาด ๓๖ x ๓๖ นิ้ว จำนวน ๙๐ ผืน

                  ๑๖. ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ขนาด ๕๐ x ๕๐ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ ผืน

                  ๑๗. ปลอกขา ๒ ชั้น ขนาด ๒๐ x ๕๐ นิ้ว x ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ ผืน

                  ๑๘. ผ้าคลุมเข่า ๒ ชั้น ขนาด ๓๔ x ๓๕ นิ้ว จำนวน ๕๐ ผืน

                  ๑๙. ถุงผ้าเปื้อน PU สีแดง จำนวน ๑๐๐ ใบ

                  ๒๐. ผ้าห่อเครื่องมือ ๒ ชั้น ขนาด ๒๒ x ๒๒ นิ้ว จำนวน ๕๐๐ ผืน

                  ๒๑. ผ้าห่อเครื่องมือ ๒ ชั้น ขนาด ๕๕ x ๕๕ นิ้ว จำนวน ๕๐ ผืน

                  ๒๒. สายผ้าผูกของนึ่ง ๒ ชั้น ขนาด ๑ x ๑๕๐ ซม. จำนวน ๒๐๐ ผืน

                  ๒๓. ถุงใส่ของนึ่ง มีสายผูก ๒ ชั้น ขนาด ๑๐ x ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒๐๐ ผืน

                  ๒๔. ผ้าซับเครื่องมือ ๒ ชั้น ขนาด ๑๕๐ x ๑๐๐ ซม. จำนวน ๔ ผืน

                  ๒๕. ปลอกจับโคมไฟ ขนาด ๓ x ๕ นิ้ว จำนวน ๑,๐๐๐ ผืน

                  ๒๖. ปลอกใส่สายไฟ มีสายผูกหัวท้าย ขนาด ๓ นิ้ว x ๑๒๐ ซม. จำนวน ๑๐๐ ผืน

                  ๒๗. ผ้าอ้อมสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ขนาด ๓๐ x ๓๐ นิ้ว จำนวน ๑,๐๐๐ ผืน

                  ๒๘.  ผ้าเช็ดมือ ขนาด ๑๒ x ๑๒  นิ้ว  จำนวน ๒๐,๐๐๐ ผืน

                  ๒๙.  ชุดผู้ป่วยแพทย์แผนไทย  สีกรมท่า   จำนวน ๓๐๐ ชุด

                  ๓๐.  ชุดเสื้อ-กางเกงเด็ก (เด็กเล็ก) จำนวน ๒๐๐ ชุด

                  ๓๑.  กางเกงผู้ป่วย แบบยางยืด สีม่วง จำนวน ๒๐๐ ผืน

                  ๓๒. ผ้าถุงผู้ป่วย  สีม่วง ขนาด  ๗๒ x ๔๓ นิ้ว จำนวน ๓๐๐ ผืน

                  ๓๓.  ผ้าถุงผู้ป่วย สีเขียว ขนาด  ๗๒ x ๔๓ นิ้ว  จำนวน ๕๐๐ ผืน

                  ๓๔.  ผ้าถุงผู้ป่วย สีฟ้ามินต์ ขนาด  ๗๒ x ๔๓ นิ้ว  จำนวน ๕๐๐ ผืน

                  ๓๕.  ผ้าปูเตียง สีขาว ขนาด  ๖๐ x ๑๐๗ นิ้ว จำนวน ๑,๐๐๐ ผืน

                  ๓๖.  ผ้าปูเตียง สีฟ้ามิ้นต์ ขนาด ๖๐ x ๑๐๗ นิ้ว  จำนวน ๒๐๐ ผืน        

                  ๓๗.  ผ้าขวางเตียง สีขาว ขนาด ๔๐ x ๗๐ นิ้ว จำนวน ๕๐๐ ผืน

                  ๓๘.  ผ้าขวางเตียง สีฟ้ามิ้นต์   ขนาด ๔๐ x ๗๐ นิ้ว จำนวน ๕๐ ผืน

                  ๓๙.  ปลอกหมอน สีขาว ขนาด ๑๙ x ๒๙ นิ้ว จำนวน ๑,๐๐๐ ผืน

                  ๔๐.  ปลอกหมอน สีฟ้ามิ้นต์ ขนาด ๑๙ x ๒๙ นิ้ว จำนวน ๒๐๐ ผืน

                  ๔๑. เสื้อผู้ป่วย สีฟ้า (สามัญ) จำนวน ๑,๐๐๐ ผืน

                  ๔๒.  เสื้อผู้ป่วย สีเขียว จำนวน ๕๐๐ ผืน

                  ๔๓.  เสื้อผู้ป่วย สีฟ้ามินต์ จำนวน ๕๐๐ ผืน

                  ๔๔.  ผ้ายาง ขนาด ๓๓ x ๕๕  นิ้ว จำนวน ๑,๐๐๐ ผืน

                  ๔๕.  ผ้าขนหนูสีคละสี ขนาด ๑๓ x ๒๖ นิ้ว  จำนวน ๕๐๐ ผืน

                  ๔๖.  ผ้าโทเรสีชมพู หน้ากว้าง ๔๕ นิ้ว  จำนวน ๕๐๐ หลา

                  ๔๗.  ผ้าโทเรสีฟ้า หน้ากว้าง ๔๕ นิ้ว  จำนวน ๕๐๐ หลา

                  ๔๘.  ผ้าโทเรสีเขียวกลาง หน้ากว้าง ๔๕ นิ้ว  จำนวน ๕๐๐ หลา

                  ๔๙.  ผ้าดิบฟอกขาว หน้ากว้าง ๔๕ นิ้ว  จำนวน ๕๐๐ หลา

                  ๕๐.  ผ้าสาลู หน้ากว้าง ๔๕ นิ้ว  จำนวน ๕๐๐ หลา

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 13 มกราคม ค.ศ. 2021 อ่าน(97) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)