ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงแฟลตพักแพทย์ 1 และ 2 จำนวน 4 ห้อง โรงพยาบาลน่าน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างปรับปรุงแฟลตพักแพทย์ 1 และ 2 จำนวน 4 ห้อง โรงพยาบาลน่าน จำนวน 1 งาน  วงเงิน 880,000.00 บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม ค.ศ. 2021 อ่าน(102) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)