ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องจ้างบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแบบรวมอะไหล่ (Total Care Program) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส ฯ

จ้างบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแบบรวมอะไหล่ (Total Care Program) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องทำน้ำยาสลบเหลวให้กลายเป็นไอ จำนวน 6 เครื่อง วงเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม ค.ศ. 2021 อ่าน(101) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)