แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 18 มกราคม ค.ศ. 2021 อ่าน(107) โดย นิติการ(วิภาพรรณ สัตตพิธรัตน์)