กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อ วันพุธที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(773) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)