ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยล้างมือ เลี่ยงการติดโรค ลดการแพร่กระจายเชื้อ

เมื่อ วันพุธที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2020 อ่าน(332) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)