โรงพยาบาลน่าน เปิดให้บริการตามปกติ เน้นมาตรการป้องกัน ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการทุกคน สวมหน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้า ตลอดเวลา

เมื่อ วันอังคารที่ 5 มกราคม ค.ศ. 2021 อ่าน(111) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)